15 Mayıs 2019

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU; Aileyi oluşturan kişilerin birbirleriyle kurduğu kişisel ve mali (parasal) ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümü aile hukukunu oluşturur. Aile hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer […]