Hukuki Makaleler

Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

Hukuki Makaleler


3 Haziran 2020

CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMAMALARI VE LEHE YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMASI

CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMAMALARI VE LEHE YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMASI Ceza yasaları, hukuk devleti olmanın ve de kanunilik prensibinin bir gereği olarak ancak yürürlüğü döneminde […]
15 Mayıs 2019

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU; Aileyi oluşturan kişilerin birbirleriyle kurduğu kişisel ve mali (parasal) ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümü aile hukukunu oluşturur. Aile hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer […]
15 Mayıs 2019

CEZA AVUKATI

Ceza yargılaması, suçun işlenmesinden sonra başlayan bir süreçtir. Ceza muhakemesi soruşturma ve kovuşturma evresinden oluşmaktadır.  Soruşturma Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülürken kovuşturma evresi mahkeme tarafından yürütülür. Bu […]